Dr. Elske Hoornenborg verdedigt proefschrift succesvol

Na jaren van toegewijd onderzoek en hard werken heeft Dr. Elske Hoornenborg haar proefschrift op woensdag 22 januari met succes verdedigd in de Aula van de Universiteit van Amsterdam in de Oude Lutherse Kerk. De focus van haar promotie lag op hiv en PrEP in Nederland.

Haar interesse in hiv-preventie begon al vroeg. Voordat ze in 2014 aansloot bij het H-TEAM werkte Dr. Hoornenborg als medisch arts in interne geneeskunde en infectieziekten. Ze bracht onder andere tijd door in Kaapstad, waar ze patiënten met hiv behandelde. “Hierdoor wilde ik iets doen om verspreiding van hiv te voorkomen en het leven van mensen met hiv te verbeteren.” Toen ze jaren later naar werk zocht als onderzoeker was de AMPrEP-studie een perfecte match.

Dr. Elske Hoornenborg is lid van het H-TEAM en is projectleider van het AMPrEP project in Amsterdam. Haar proefschrift ‘PrEP in the Netherlands: The introduction of HIV pre-exposure prophylaxis’ belicht verschillende aspecten van het implementeren van PrEP onder mannen die seks hebben met mannen (MSM) en transgender personen in Nederland. In de studie werd de toepasbaarheid van PrEP bij hiv-negatieve MSM en transgender personen onderzocht. De AMPrEP-studie onderscheidde zich van eerdere onderzoeken doordat het deelnemers de keuze bood om dagelijks PrEP te nemen of volgens een vaststaand schema rondom seks. “Het bieden van deze keuze was vernieuwend in vergelijking met andere studies. Uit eerder onderzoek is gebleken dat beide manieren effectieve bescherming bieden tegen een hiv-infectie. Door een keuze te bieden bereik je meer mensen en kun je dus meer hiv-infecties voorkomen.”

Het onderzoek bevestigde wat al bekend was; dat PrEP zeer effectief is voor hiv-preventie voor zowel deelnemers die dagelijks PrEP innamen als zij die PrEP rondom seks innamen. Het onderzoek toonde ook aan dat PrEP-gebruik door de doelgroep kosteffectief en mogelijk kostenbesparend is. Daarnaast concludeerden de onderzoekers dat PrEP veilig is om in te nemen en er geen toename van soa’s werd gezien gedurende de periode waarin de deelnemers PrEP namen.

De resultaten van het AMPrEP-onderzoek zijn meegenomen in het positieve advies van de Gezondheidsraad, dat heeft geleid tot een landelijke uitrol van het PrEP-programma in september 2019. Vrijwel alle GGD’s in Nederland bieden nu PrEP aan voor 6.500 mensen met een risico op een hiv-infectie.

Professor Peter Reiss, projectleider van het H-TEAM, vult aan dat “deze studie aantoont hoe onderzoek kan bijdragen aan beleid. De bevindingen van AMPrEP hebben hun weg gevonden naar het PrEP-beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het onderzoek en de bevindingen van dit project zijn van wezenlijk belang geweest voor de impact ervan op het beleid in Nederland.”

Voor haar werk en haar bijdrage aan hiv-beleid in Nederland ontving Dr. Hoornenberg in november een ZonMw Parel.

Bron: AIGHD

Recommended Posts