Onderzoek naar houding tegenover snel starten met behandelen

Snel beginnen met hiv-remmers helpt om gezondheidsverlies en virusoverdracht tegen te gaan. Het advies is daarom om alle mensen met een hiv-infectie zo vroeg mogelijk behandeling aan te bieden, ongeacht het stadium van hun infectie. Het H-TEAM onderzocht de motivaties van mensen met hiv en hiv-behandelaren om wel of niet direct met behandeling te willen starten.
snelstarten

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek wilde het H-TEAM inzicht krijgen in de percepties, en bevorderende en belemmerende factoren voor het vroeg starten met behandeling (bij een CD-aantal hoger dan 500) onder mensen met hiv en hiv-behandelaren. Welke voordelen en risico’s zien infectiologen en hiv-consulenten in het vroeg beginnen met behandeling, en wat adviseren zij hun patiënten? En wat zijn redenen voor mensen met hiv om snel te starten met de behandeling -of om hier juist mee te wachten – op het moment dat zij nog een hoog CD4-aantal hebben? De bevindingen zullen worden gebruikt om het (vroeg) starten met behandeling en de “therapietrouw” te verbeteren.

waarom-w

Waarom doen we dit onderzoek?

De potentiële voordelen van vroeg starten met hiv-remmers (o.a. het voorkomen van gezondheidsverlies en virusoverdracht) hangen sterk af van de bereidheid van hiv-patiënten en hiv-behandelaren om (te adviseren om) te starten met behandeling bij een hoog CD4-aantal.

Lees meer >>

aanpakken

Hoe is het onderzoek gedaan?

Voor het onderzoek zijn er interviews gehouden met 13 hiv-positieve patiënten – die op het moment van diagnose een CD4-aantal hoger dan 500 cellen/m³ hadden – en 16 hiv-behandelaren, waarvan 9 internist-infectiologen en 7 hiv-consulenten.

Lees meer >>

resultaat-w

Resultaat van het onderzoek:

Het merendeel van de behandelaren en patiënten bleek positief tegenover vroegbehandeling te staan, en startte ook snel met (het adviseren van) behandeling.

Lees meer >>

Team

Elke H-TEAM-pijler wordt uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep.
Aan het onderzoek naar de houding ten aanzien van sneller testen werken de volgende collega’s mee:

 • Marijn de Bruin
  Marijn de Bruin

  Lid
  UvA

 • Suzanne Geerlings
  Suzanne Geerlings

  Projectleider
  Amsterdam UMC

 • Jan Prins
  Jan Prins

  Projectleider
  Amsterdam UMC