Onderzoek naar houding tegenover snel starten met behandelen

Er wordt geen onderzoek meer verricht binnen deze pijler. Snel starten met behandeling is de norm bij de grote meerderheid van patiënten en behandelaren. Hiermee zijn de doelstellingen van deze pijler behaald.
snelstarten

Over het onderzoek

Snel beginnen met hiv-remmers helpt om gezondheidsverlies en virusoverdracht tegen te gaan. Het advies is daarom om alle mensen met een hiv-infectie zo vroeg mogelijk behandeling aan te bieden, ongeacht het stadium van hun infectie. Het H-TEAM onderzocht de motivaties van mensen met hiv en hiv-behandelaren om wel of niet direct met behandeling te willen starten. Met het onderzoek wilde het H-TEAM inzicht krijgen in de percepties, en bevorderende en belemmerende factoren voor het vroeg starten met behandeling (bij een CD4-aantal hoger dan 500) onder mensen met hiv en hiv-behandelaren. De bevindingen uit dit onderzoek zijn gebruikt om het (vroeg) starten met behandeling en de “therapietrouw” te verbeteren.

waarom-w

Waarom

De potentiële voordelen van vroeg starten met hiv-remmers (o.a. het voorkomen van gezondheidsverlies en virusoverdracht) hangen sterk af van de bereidheid van hiv-patiënten en hiv-behandelaren om (te adviseren om) te starten met behandeling bij een hoog CD4-aantal.

Lees meer >>

aanpakken

Aanpak

Voor het onderzoek zijn er interviews gehouden met 14 hiv-positieve patiënten – die op het moment van diagnose een CD4-aantal hoger dan 500 cellen/m³ hadden – en 16 hiv-behandelaren, waarvan 9 internist-infectiologen en 7 hiv-consulenten.

Lees meer >>

resultaat-w

Resultaten

Het merendeel van de behandelaren en patiënten bleek positief tegenover vroegbehandeling te staan, en startte ook snel met (het adviseren van) behandeling.

Lees meer >>

Team

 • Marijn de Bruin
  Marijn de Bruin

  Lid
  UvA

 • Suzanne Geerlings
  Suzanne Geerlings

  Projectleider
  Amsterdam UMC

 • Jan Prins
  Jan Prins

  Projectleider
  Amsterdam UMC