Sneller en vaker testen

Hoe sneller hiv wordt opgespoord, hoe vroeger er met behandeling kan worden gestart. Daarom zet het H-TEAM zich in voor ‘actief testen’: het op meer routinematige wijze actief aanbieden van een hiv-test door huisartsen en specialisten.

Snellere herkenning van de vroege symptomen van hiv zorgt ervoor dat er eerder met een behandeling kan worden gestart. Tijdige behandeling voorkomt afbraak van het immuunsysteem en geeft mensen met hiv een uitstekende levensverwachting; als je er op tijd bij bent, leef je net zo lang als iemand zonder hiv. Bovendien wordt door de behandeling met effectieve hiv-remmers de kans op overdracht van infecties drastisch geminimaliseerd of zelfs geëlimineerd.

sneltesten

Doelen

Het H-TEAM promoot testen door het verhogen van het bewustzijn ten aanzien van (vroege) symptomen en van het belang van tijdig testen onder professionals en onder specifieke doelgroepen. Dit alles met als doel:

 • Meer testen op hiv en een toename van het percentage mensen dat zich bewust is van zijn hiv-status
 • Eerder in staat zijn om vroege hiv-diagnoses te stellen

Dit doen wij door ons zowel te richten op hiv-testen die aangeboden worden door de professional (provider initiated testing) als testen op initiatief van en door het individu zelf (client initiated testing).

waarom-w

Waarom?

Er zijn in Nederland ongeveer 900 nieuw hiv-diagnoses per jaar. 44% van de mensen met hiv komt in een te laat stadium in het ziekenhuis voor behandeling.  Het is juist van belang dat hiv vroeg wordt opgespoord en dat er tijdig met een behandeling kan worden gestart.

Lees meer >>

aanpakken

Aanpak

Het H-TEAM stimuleert actiever opsporen van hiv-infecties en stimuleert gemeenschappen zelf om het belang van testen vanuit de eigen gemeenschap aan te kaarten. We organiseren zogenoemde Diagnostische Toets Overleggen (DTOs) voor Amsterdamse huisartsen.

Lees meer >>

resultaat-w

Resultaten

Tot nu toe heeft ongeveer 1/5 van alle Amsterdamse huisartsen  deelgenomen aan de DTOs. Deze DTOs zijn positief ontvangen. Het aantal DTOs neemt de komende jaren toe en op basis van deze interventie verwachten we een verbetering te zien in het testgedrag van huisartsen.

Lees meer >>

Team

Elke H-TEAM-pijler wordt uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep.
Binnen de pijler ‘sneller en vaker testen’ bestaat de werkgroep uit deze collega’s:

 • Adrie Heijnen
  Adrie Heijnen

  Lid
  SCA

 • Kees Brinkman
  Kees Brinkman

  Lid
  OLVG

 • Wim Zuilhof
  Wim Zuilhof

  Lid
  Soa Aids Nederland

 • Ard van Sighem
  Ard van Sighem

  Lid
  Stichting Hiv Monitoring

 • Godelieve de Bree
  Godelieve de Bree

  Lid
  Amsterdam UMC
  AIGHD

 • Jan van Bergen
  Jan van Bergen

  Projectleider
  Soa Aids Nederland
  Amsterdam UMC
  Huisartsenpraktijk

 • Udi Davidovich
  Udi Davidovich

  Lid
  GGD Amsterdam

 • Arjan Hogewoning
  Arjan Hogewoning

  Lid
  GGD Amsterdam
  Amsterdam UMC

 • Suzanne Geerlings
  Suzanne Geerlings

  Lid
  Amsterdam UMC

 • Marije Groot Bruinderink
  Marije Groot Bruinderink

  Projectcoördinator
  AIGHD

 • John de Wit
  John de Wit

  Lid
  Universiteit Utrecht

 • Chiara Bozzacchi
  Chiara Bozzacchi

  Lid
  ahti

 • Martijn van Rooijen
  Martijn van Rooijen

  Lid
  GGD Amsterdam

Nieuws