Recente publicatie in Lancet Regional Health Europe over het verbeteren van indicator-conditie-gebaseerd testen op hiv in de ziekenhuisomgeving

Saskia J. Bogers en collega’s van het H-TEAM hebben eerder deze maan een artikel in Lancet Regional Health Europe gepubliceerd over het verbeteren van indicator-conditie-gebaseerd testen op HIV in het ziekenhuis.

Als Amsterdam haar doelstelling van nul nieuwe hiv-infecties in 2026 wil halen, is het essentieel dat alle hiv-teststrategieën optimaal worden gebruikt. Dienovereenkomstig heeft het PROTEST 2.0-onderzoek tot doel gemiste hiv-testkansen te verminderen, en daarmee de overdracht van hiv te verminderen, door meer hiv-testen te laten uitvoeren door medisch specialisten en huisartsen in Amsterdam.

Vooral populaties met een hoger risico op hiv zouden in aanmerking moeten komen voor routinematig testen door medisch specialisten of huisartsen in ons streven naar nul nieuwe hiv-infecties. Een van deze populaties omvat mensen met een indicatoraandoening (IC). IC’s zijn AIDS-definiërende ziekten en hiv-geassocieerde aandoeningen waarbij meer dan 1 op de 1000 personen een niet-gediagnosticeerde hiv-status heeft.

Tussen januari 2015 en juni 2021 heeft het PROTEST 2.0-onderzoek het testen op hiv beoordeeld onder volwassenen zonder bekende hiv-infectie maar met een indicatoraandoening (IC) in vijf ziekenhuizen in Amsterdam. Van de 7986 patiënten die deelnamen aan de studie, nam het aandeel van degenen die voor of na de IC-diagnose op hiv werden getest in absolute termen toe met 10,2%. De verhogingen waren statistisch significant onder patiënten met baarmoederhalskanker of intra-epitheliale neoplasie graad 3 en perifere neuropathie, maar niet onder andere IC’s. Het verschil in testen tussen verschillende IC’s wordt verder weerspiegeld in het artikel, waarin redenen worden vermeld die verband houden met aanbevelingen voor hiv-testen in medische richtlijnen, de overtuigingen van artsen en bestaande testfrequenties.

Van de geteste patiënten bleek in totaal 0,6% hiv-positief te zijn. Dit resultaat toont aan dat indicatorcondities-gebaseerd testen op hiv een geweldige kosteneffectieve mogelijkheid is om toekomstige hiv-overdrachten te verminderen.

“De grootste impact van de studie is misschien wel het bewustmaken van de artsen in het ziekenhuis van het concept van indicatie-conditie-gebaseerd testen en het aanpakken van hiv-gerelateerd stigma onder artsen geweest. We ontdekten dat deze strategie relatief onbekend was, ondanks internationale richtlijnen die haar aanbevolen, en dat stigma een echte barrière vormde. De interventie zal er hopelijk voor zorgen dat patiënten met deze aandoeningen zonder enige aarzeling herkend worden en een hiv-test aangeboden krijgen!” – Saskia J. Bogers

Recente berichten