Onderzoek naar “post treatment control”

Nieuwe studies tonen aan dat wanneer mensen in een heel vroeg stadium van een hiv-infectie worden behandeld (tijdens de acute-infectiefase), bij sommigen van hen het virus onder controle blijft, zelfs nadat behandeling is gestopt. Dit wordt “post-treatment control” genoemd.

Het H-TEAM doet met de NOVA-studie onderzoek naar het effect van deze zeer vroege behandeling op de eigenschappen van het afweersysteem en het virus. Inzicht hierin ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe behandelstrategieën die er toe kunnen leiden dat mensen met een hiv-infectie niet meer langdurig hiv-remmers hoeven te gebruiken en zonder deze hiv-remmers zelf het virus kunnen onderdrukken. Het H-TEAM werkt voor dit onderzoek samen met ziekenhuizen uit het hele land.

onderzoek

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het effect te achterhalen van het zo snel mogelijk na de diagnose (tijdens de acute infectiefase), starten met behandeling met hiv-remmers op de hoeveelheid virus in lichaamscellen in bloed, lymfeklieren, darm en centraal zenuwstelsel (het HIV “reservoir”) en de algehele immuunrespons tegen het virus. Hieruit kunnen aanknopingspunten voor nieuwe behandelmethoden voortkomen die zouden kunnen betekenen dat mensen met hiv niet meer dagelijks hiv-remmers hoeven te slikken.

waarom-w

Waarom doen we dit onderzoek?

De huidige beschikbare behandeling met hiv-remmers kan de vermenigvuldiging van het virus onderdrukken en dit leidt tot gedeeltelijk herstel van het afweersysteem. Wanneer eenmaal gestart is met de behandeling moet deze levenslang worden volgehouden, want als de behandeling gestopt zou worden komt het virus snel weer terug.

Lees meer >>

aanpakken

Hoe wordt het onderzoek gedaan?

Het onderzoek richt zich op mensen met hiv in de acute infectie-fase. Dat is de fase in de eerste weken na infectie. Herkenning van een acute hiv-infectie is van groot belang omdat recente studies laten zien dat start van behandeling met hiv-remmers in deze fase op de lange termijn de gezondheidsprognose van patiënten verbetert.

Lees meer >>

resultaat-w

Resultaat van het onderzoek:

De NOVA-studie is gestart in augustus 2015 en op dit moment (medio 2017) zitten er bijna 60 patiënten in het onderzoek. Tot nu toe (februari 2017) zijn er ongeveer 250 mensen getest en zijn 17 acute (en 2 chronische) hiv-infecties gediagnostiseerd.

Lees meer >>

Team

Elke H-TEAM-pijler wordt uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep.
Aan het onderzoek naar de ‘post treatment control’ werken de volgende collega’s mee:

 • Annelies Verbon
  Annelies Verbon

  Lid
  ErasmusMC

 • Casper Rokx
  Casper Rokx

  Lid
  ErasmusMC

 • Charles Boucher
  Charles Boucher

  Lid
  ErasmusMC

 • Jan Prins
  Jan Prins

  Lid
  Amsterdam UMC

 • Godelieve de Bree
  Godelieve de Bree

  Projectleider
  Amsterdam UMC
  AIGHD