Peter Reiss en Godelieve de Bree over de overdracht van het projectleiderschap

In 2012, op een barbecue van de afdeling infectieziekten van het AMC, liepen Joep Lange en Godelieve de Bree elkaar voor het eerst tegen het lijf. Godelieve was destijds bezig met het afronden van haar specialisatie tot internist-infectioloog en overwoog de acute hiv-studies in Amsterdam UMC verder op te zetten. Toen ze dit met Joep besprak gaf hij aan dat hij plannen had om een nieuwe aanpak voor de hiv-epidemie in Amsterdam op te zetten. In de jaren na deze barbecue werkten Joep en Godelieve samen de plannen uit. Een belangrijk onderdeel hiervan was het betrekken van de vele stakeholders die hierbij van belang zouden zijn. Tijdens de eerste bijeenkomst met de stakeholders spraken de aanwezigen na enkele minuten al enthousiast door elkaar heen over allerlei ideeën: het H-TEAM was geboren.

De diversiteit aan stakeholders noemt Godelieve erg belangrijk, niet alleen voor het H-TEAM maar ook voor haarzelf. In haar dagelijkse werk zorgt ze voor patiënten, maar door het werken met mensen uit alle geleden van de hiv-zorg is ze op een andere manier gaan kijken naar het hiv-probleem. Deze kijk geeft haar en het H-TEAM de kracht om nieuwe en creatieve benaderingen voor het hiv-probleem te ontwikkelen.

Peter Reiss, die tot voor kort werkzaam was als directeur bij Stichting HIV Monitoring (SHM) en Joep al kende vanaf zijn studie, werd vanuit SHM al vroeg aangehaakt als stakeholder. In 2014, toen Joep onverwacht kwam te overleiden bij de MH17 ramp, werd hij gevraagd het projectleiderschap van het H-TEAM van Joep over te nemen. Dit jaar besloot Peter, mede vanwege zijn ingaande pensioen, het projectleiderschap over te willen dragen aan Godelieve. Voor hem was de keus voor Godelieve vanzelfsprekend gezien haar jarenlange rol als wetenschappelijk coördinator en tomeloze inzet in de volle breedte voor het H-TEAM. Ook voor Godelieve voelde het als een natuurlijke volgende stap. Zodoende werd Godelieve op 15 maart 2021 met volledige instemming van alle H-TEAM leden de nieuwe projectleider. Peter zal zich vanuit AIGHD en Amsterdam UMC waar mogelijk vooralsnog voor het H-TEAM blijven inzetten.

In de jaren voor het H-TEAM genoot Godelieve van een breed scala aan studie en onderzoek. Ze deed haar promotieonderzoek in de immunologie bij het lab op het AMC en richtte zich hierbij op de interactie van het immuunsysteem met luchtwegvirussen in de long. Ze ging hierna een opleiding tot longarts te doen, maar besloot na twee jaar over te stappen naar een opleiding interne geneeskunde/infectieziekten, omdat hierin de breedte van de immunologie en infectieziekten beter tot zijn recht komt. Na vier jaar studie besloot ze een jaar postdoc in Oxford te doen met hiv2 als onderwerp. Eenmaal terug in Amsterdam rondde ze haar opleiding interne infectieziekten af en maakte ze nóg een tweede aandachtsgebied klinisch-immunologie af. Naast haar huidige werk in de patiëntenzorg houdt ze zich in haar onderzoek onder andere bezig met acute hiv, hiv-vaccinatie onderzoek, onderzoek naar de immuunrespons gericht tegen SARS-CoV-2 en patiënten met aangeboren afwijkingen van hun immuunsysteem, die soms heel erg lijken op de afwijkingen bij patiënten met hiv.

Godelieve’s verwachtingen ten aanzien van het behalen van de doelstellingen van het H-TEAM zijn positief. Ze geeft aan dat tijdens de coronacrisis opnieuw duidelijk is geworden dat de drijfveer achter infecties ongelijkheid is, wat ons dwingt om infecties, waaronder hiv, tegen een breder kader te plaatsen. Hiernaast hoopt ze in de komende jaren de samenwerking met andere steden nog meer op te kunnen zoeken om van elkaar te leren.

Wij verwelkomen Godelieve van harte als nieuwe projectleider van het H-TEAM en willen Peter bedanken voor zijn enorme inzet in die rol de afgelopen jaren.

Recente berichten