Interview met Saskia Bogers en Selma in Seksoa magazine naar aanleiding van H-TEAM’s Diagnostische Toets Overleg

Van alle hiv-diagnoses wordt ongeveer een derde in de huisartspraktijk gediagnosticeerd. Toch is uit eerder onderzoek gebleken dat vele momenten waarop een hiv-test aangeboden had kunnen worden, door zorgverleners onvoldoende worden gezien en/of benut. Er bestaan nog veel barrières bij professionals, zoals angst, stigma, beperkte risicoschatting/risicoperceptie en onwetendheid over de nieuwe mogelijkheden in behandeling en preventie van hiv. Ook testen bij ‘indicatorziekten’ is nog niet standaard bij huisartsen en specialisten. Al deze zaken waren een aanleiding voor het H-TEAM om het testgedrag van de huisartsen te proberen te verbeten door middel van het Diagnostisch Toets Overleg: een bijscholingsprogramma om herkenning van en het testen op HIV (en soa’s) te verbeteren.

Onder leiding van Saskia Bogers, arts-onderzoeker in het Amsterdam UMC, organiseerde het H-TEAM deze interactieve trainingssessies voor Amsterdamse huisartsen. De evaluatie van de DTO toonde een stijgende trend in het testen op hiv bij Amsterdamse huisartsen tussen 2015-2019. Verder is uit onderzoek naar het effect van de DTO’s op testgedrag van huisartsen gebleken dat:

  • Huisartsen een belangrijke rol spelen bij het testen op hiv in Nederland.
  • De testpercentages van huisartsen zijn lager of vergelijkbaar met die van de Seksuele Gezondheidscentra, terwijl het percentage positieve diagnoses hoger of vergelijkbaar is bij tests die door huisartsen werden uitgevoerd.
  • Er zijn grote verschillen in testafnames tussen regio’s en binnen regio’s met eenzelfde verstedelijkingsniveau.
  • Door de brede toegankelijkheid van huisartsen liggen de kansen voor verbeterde hiv-teststrategieën vooral bij huisartsen, maar regionaal op maat gesneden interventies zijn nodig.

Naar aanleiding van dit onderzoek naar hiv-diagnostiek in de eerste lijn door Saskia Bogers heeft zij samen met Selma, wie twee jaar geleden hoorde dat zij hiv had, hun ervaringen in deze context gedeeld in een interview met Seksoa magazine. Het interview kunt u hier bekijken en lezen.

Recente berichten