H-TEAM @ Showcase Impactfestival 2021

H-TEAM @ Showcase Impactfestival 2021

Op woensdag 20 januari 2021 vindt Impact 2021 plaats. Tijdens dit online evenement spreken vooraanstaande wetenschappers en andere sprekers met elkaar over de impact van de Nederlandse wetenschap op de maatschappij. Dit doen zij aan de hand van 6 thema’s, variërend van de wetenschappelijke impact in tijden van corona tot het belang van sleuteltechnologieën voor nieuwe oplossingen. Onder anderen minister Ingrid van Engelshoven, staatssecretaris Mona Keijzer, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Margriet Schneider, hoogleraren Ben Feringa, Beatrice de Graaf, Eveline Crone en Bert Weckhuysen, Special Envoy van Techleap.nl Constantijn van Oranje, vicevoorzitter van het UMC Utrecht Arno Hoes en voorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam Mirjam van Praag schuiven aan als tafelgast.

Complementair aan het evenement is er een online showcase waar verschillende interactieve formats worden getoond die aansluiten bij de thema’s. Het H-TEAM zal ook worden vertegenwoordigd op deze showcase middels een motion graphic waarin wordt weergegeven wat het H-TEAM is (missie en doelen), wat het sinds 2013 heeft gedaan en bereikt, wat het nu doet en welke plannen er zijn voor de toekomst. De showcase is hier te bekijken.

Impact 2021 wordt georganiseerd door de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Recente berichten