Dr. Maartje Dijkstra verdedigt proefschrift met succes

Na jarenlange inzet als arts-onderzoeker bij de afdeling Infectieziekten van zowel het AMC als de GGD Amsterdam heeft Dr. Maartje Dijkstra op 10 december 2021 haar proefschrift getiteld “Early Diagnosis and Immediate Treatment of HIV Infectionsuccesvol verdedigd.

Maartje Dijkstra deed haar promotieonderzoek als lid van het H-TEAM. Haar promotieonderzoek focust op vroege diagnose en onmiddellijke behandeling van hiv-infecties. Haar conclusies tonen onder andere aan dat hoe eerder een behandeling wordt ingezet, hoe succesvoller deze behandeling is. Daarom stelt ze dat bij individuen de diagnose in de eerste weken na infectie moet worden gesteld, de diagnose snel moet worden bevestigd, de koppeling aan zorgbehoeften op de dag van de diagnose moet worden vergemakkelijkt en belemmeringen die onmiddellijke cART-initiatie in de weg staan moeten worden weggenomen.

Maartje Dijkstra is gepromoveerd aan de Faculteit der Geneeskunde onder leiding van prof. dr. Maria Prins (AMC-UvA) en prof. dr. Jan Prins (AMC-UvA). Haar co-promotoren betroffen dr. G.J. de Bree (AMC-UvA) en prof. dr. M.F. Schim van de Loeff (AMC-UvA). De overige leden van de promotiecommissie waren prof. dr. M. van der Valk (AMC-UvA), prof. dr. A. Verbon (Universiteit Utrecht), prof. dr. F.G.J. Cobelens (AMC-UvA), prof. dr. J.B.F. de Wit (Universiteit Utrecht), prof. dr. G.J.P. van Griensven (University of California) en prof. dr. J. Ananworanich AMC-UvA.

Recente berichten