Dr. Hanne Zimmermann sluit promotieonderzoek af met succesvolle verdediging

Na jarenlange inzet als onderzoeker heeft Dr. Hanne Zimmerman op woensdag 9 februari 2022 haar proefschrift getiteld “HIV prevention in the biomedical era: A psychosocial investigation among men who have sex with men” succesvol verdedigd.

Hanne Zimmermann onderzocht tijdens haar promotieonderzoek (2017-2021), gelieerd aan het H-TEAM, hoe mannen die seks hebben met mannen (MSM) keuzes maken tussen de verschillende hiv-preventie strategieën die vandaag de dag beschikbaar zijn (waaronder PrEP, condooms, N=N, hiv testen) en hoe zij daarin beter ondersteund kunnen worden door zorgprofessionals.

Haar conclusies tonen onder andere aan dat de besluitvorming in seksuele gezondheidszorg zich nog te vaak richt op het voorkomen van ziekte alleen en daarbij belangrijke andere overwegingen omtrent seksueel welzijn negeert, dat het nodig is dat zowel MSM en professionals beter worden voorgelicht over de voor- en nadelen van alle hiv-preventie strategieën en dat de kennis over de rol van condooms in hiv-preventie beter kan worden toepast door zorgprofessionals in gesprekken met een cliënt. Het advies dat volgt uit haar conclusies stelt dat het volgende noodzakelijk is: (1) het beter integreren van nieuwe biomedische hiv-preventiestrategieën in het huidige hiv-preventie aanbod, (2) het toevoegen van nieuwe biomedische preventieopties die momenteel nog in ontwikkeling zijn aan het preventieaanbod, (3) het beter voorzien in de preventiebehoeften van de groepen die op dit moment nog niet goed worden bereikt met hiv preventie; en (4) de informatievoorziening rondom hiv-preventie zo in te richten dat deze zowel hiv-stigma blijft aanpakken als zorgt dat doelgroepen gemotiveerd blijven om samen een einde te maken aan hiv.

Hanne Zimmermann is gepromoveerd aan de Faculteit der Geneeskunde onder leiding van prof. dr. M. Prins (AMC-UvA) en prof. dr. F. van Harreveld (Universiteit van Amsterdam). Haar copromotor betrof dr. E. Davidovich (GGD Amsterdam). De overige leden van de promotiecommissie waren prof. dr. M. van der Valk (AMC-UvA), prof. dr. P.T. Nieuwkerk (AMC-UvA), dr. S. de Wit (Universiteit van Amsterdam), dr. ir. B.H.B. van Benthem (RIVM), prof. dr. J.B.F. de Wit (Universiteit Utrecht), prof. dr. N.K. de Vries (Universiteit Maastricht) en prof. dr. S.E. Geerlings (AMC-UvA).

Recente berichten