AMSTERDAM NADERT NUL NIEUWE HIV-INFECTIES

Het aantal nieuwe hiv-infecties in Amsterdam is radicaal gedaald tussen 2010 en 2022, zo blijkt uit de nieuwste cijfers. Sinds 2010 is er een afname van 95%. Dit is met name bereikt door de gezamenlijke inspanningen van het H-TEAM, een stads-breed initiatief waarin gemeente, gezondheidsinstellingen, belangen- en community-groepen en GGD Amsterdam gecoördineerd samenwerken. Onder meer door de inzet van hiv-preventiepil PrEP, het sneller vinden van acute infecties en de directe start met behandeling na diagnose is de overdracht van hiv in Amsterdam in de loop der jaren fors afgenomen.

We zijn een heel eind op weg naar nul nieuwe hiv-infecties, een mooie mijlpaal’, zegt Godelieve de Bree, internist-infectioloog in het Amsterdam UMC en projectleider van het H-TEAM. Om daar te komen, blijft H-TEAM inzetten op slim samenwerken en gebruik maken van de data die Amsterdam heeft over hiv. ‘Om echt iedereen met hiv in Amsterdam te diagnosticeren dan wel goed te behandelen, moeten we steeds fijnmaziger en meer op maat gaan werken. Ook gaan we ons nadrukkelijk richten op mensen die uitvallen bij hiv-preventie of behandelingsprogramma’s. Hierbij spelen het tegengaan van stigma rond hiv en oog hebben voor de kwetsbare positie waarin mensen kunnen zitten een belangrijke rol.’

Forse afname
Er is een schatting gemaakt van hoeveel personen in de periode van 2010 tot 2022 in Amsterdam een nieuwe hiv-infectie hebben opgelopen. Dat is gedaan op basis van een rekenmodel dat specifiek hiervoor is ontwikkeld door Stichting hiv monitoring, één van de partners in het H-TEAM. In 2010 betrof dit 200 mensen wat naar 9 mensen gedaald is in 2022, een daling van 95%. In Amsterdam werden in 2010 300 mensen met hiv gediagnosticeerd, in 2022 waren dit 62 mensen, een daling van 79%.

Amsterdam naar 0
Deze daling is een hoopvolle indicatie voor Amsterdams ambitie om in 2026 nul nieuwe hiv-infecties in de stad te bereiken. Maar we moeten nu echt naar nul en het helpt enorm wanneer iedereen toegang tot PrEP kan krijgen. Er mag geen sprake meer zijn van een wachtlijst voor PrEP’, aldus wethouder Scholtes (Zorg).

Amsterdam heeft, na Londen, de UNAIDS doelstelling behaald voor het beëindigen van de hiv-epidemie in 2030. Dat wil zeggen dat 95% van de mensen met hiv is gediagnosticeerd, daarvan is 95% in behandeling, en daarvan heeft 95% een onmeetbare hoeveelheid virus in het bloed, met behulp van medicatie en kan het virus niet meer overdragen. Amsterdam zit daar dit jaar voor het eerst boven, met 98%-95%-96.

Recente berichten