AIDS 2018: Ontmoet het H-TEAM

Van 23 t/m 27 juli is Amsterdam het toneel van de 22e International AIDS Conference (AIDS 2018) in de RAI. De eerste conferentie werd georganiseerd in 1985, tijdens de piek van de aidsepidemie. Het tweejaarlijkse congres wordt georganiseerd door de International AIDS Society (IAS) en is inmiddels de grootste conferentie ter wereld over hiv en aids. De conferentie is een platform voor de ontmoeting tussen wetenschappers, beleidsmakers, activisten en politici.

Het thema van AIDS 2018 is “Breaking Barriers, Building Bridges”. Dit thema vraagt aandacht voor een aanpak van de hiv-epidemie waarbij de universele rechten van de mens centraal staan om zo belangrijke kwetsbare groepen effectief te bereiken. Specifieke aandacht gaat uit naar regio’s waar de hiv-epidemie aan het toenemen is, zoals Oost-Europa en Centraal Azië. Tijdens het evenement zijn er verschillende mogelijkheden om het H-TEAM te ontmoeten en meer te weten te komen over de activiteiten van het H-TEAM.

Ontmoet het H-TEAM

* Maandag 23 juli 10.30-10.35u: Screening van korte H-TEAM documentaire (Code MOCA23)

Locatie: Global Village Film Screening Room (begane grond)
Screening van de korte documentaire over het H-TEAM initiatief, getiteld “Joining forces for a future with no new HIV infections”. The screening vindt plaats in de Global Village Screening Room en is gratis toegankelijk.

* Dinsdag 24 juli 11.00-12.30u: Presentatie van de AHI campagne ‘Hebikhiv’ en de impact hiervan door Udi Davidovich en Wim Zuilhof (Code TUWS05)

Tijdens sessie ‘HIV elimination is now a reality for gay men: what is working and how do we replicate our successes for all?’
Locatie: GV session room 2, Global Village (gratis toegankelijk)

* Dinsdag 24 juli 12.30-14.30u: Poster Presentatie door Karlijn Groen (Code TUPEE716)

Abstract: “Implementing proactive HIV testing in General Practice in Amsterdam within a fast-track city initiative (H-TEAM)”
Locatie: Poster Exhibition area, Hal 1, naast de Global Village (begane grond, bij de hoofdingang)

Karlijn Groen is een onderzoeker van het H-TEAM binnen Werkpakket 2 – Sneller en vaker testen. Ze heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van verschillende interventies voor Amsterdamse huisartsen, waaronder interactive trainingssessies, gericht op doelgericht en proactief testen op hiv. Uit de studie blijkt dat het aantal aangevraagde hiv testen door Amsterdamse huisartsen vóór 2015 afnam maar daarna juist is toegenomen. Deze toename valt samen met de start van het H-TEAM initiatief. Kom naar Karlijn’s poster presentatie om meer te weten te komen over haar onderzoek en de voortgang daarvan.

* Dinsdag 24 juli 12.30-14.30u: Poster Presentatie door Elske Hoornenborg (Code LBPEC034)

Abstract: “Different PrEP modalities for different people: switches between daily and event-driven PrEP among MSM and TGP”
Locatie: Poster Exhibition area, Hal 1, naast de Global Village (begane grond, bij de hoofdingang)

Elske Hoornenborg, een onderzoeker van het H-TEAM, zal een late breaker poster presenteren naar aanleiding van haar ingestuurde abstract: “Different PrEP modalities for different people: switches between daily and event-driven PrEP among MSM and TGP”.

* Dinsdag 24 juli 13.00-14.00u: Poster Discussie Abstract door Elske Hoornenborg tijdens sessie over PrEP (Code TUPDX01 / TUPDX0104)

Abstract: “High incidence of hepatitis C virus (re-)infections among PrEP users in the Netherlands: implications for prevention, monitoring and treatment”
Locatie: Session Room Hal 11B

Tijdens de sessie ‘PrEP in the real world: What are we learning’ op dinsdagmiddag zal Elske Hoornenborg, een onderzoeker van het H-TEAM voor werkpakket 1 – PrEP, een poster presenteren naar aanleiding van haar onderzoek naar hepatitis C virus (HCV) prevalentie onder PrEP gebruikers in Nederland. Ze onderzocht de eigenschappen van nieuw geïnfecteerde individuen onder MSM en transgender personen (TGP) die PrEP gebruiken. Uit de studie blijkt dat de incidentie van initiële en re-HCV infectie onder hiv-negatieve MSM PrEP-gebruikers hoog ligt en vergelijkbaar is met die van hiv-positieve MSM. Bezoek deze sessie om meer te leren over HCV in relatie tot het gebruik van PrEP onder MSM en transgender personen.

* Donderdag 26 juli 12.30-14.30u: Poster Presentatie door Ard van Sighem (THPEC225)

Abstract: “Earlier HIV diagnosis among men who have sex with men in Amsterdam following interventions to increase awareness of early HIV infection”
Locatie: Poster Exhibition area, Hal 1, naast de Global Village (begane grond, bij de hoofdingang)

H-TEAM onderzoeker Ard van Sighem onderzocht de impact van de interventies van het H-TEAM om bewustzijn over vroege hiv infecties te vergroten, waaronder een multi-media campagne gericht op MSM, op vroeg-gediagnosticeerde hiv infecties in Amsterdam in vergelijking met de rest van Nederland. Hieruit blijkt dat hiv infecties bij MSM in Amsterdam nu eerder gediagnosticeerd worden ten opzichte van de rest van het land. Dit kan een indicator zijn van de effectiviteit van de inspanningen van het H-TEAM. Bij de posterpresentatie zal Ard van Sighem zijn onderzoeksresultaten presenteren, en dieper ingaan op de mogelijke implicaties daarvan.

Alle posters zullen dagelijks te zien zijn van 10.00-18.30u gedurende de conferentie (van dinsdag 24 juli tot en met donderdag 26 juli) in de Poster Exhibition Area.

Over AIDS 2018 & Amsterdam

Nederland is sinds het begin van de hiv/aidsepidemie in de jaren ’80 een koploper geweest in de hiv/aidsbestrijding. De Nederlandse aanpak wordt gekenmerkt door de combinatie van wetenschap en beleid en de nauwe samenwerking met groepen die door andere landen gemarginaliseerd en gestigmatiseerd worden. Amsterdam is inmiddels een “Fast Track City” en heeft als één van de eerste steden ter wereld de 90-90-90 doelen van de Joint United Nations gehaald. De stad heeft zich gecommitteerd aan het streven naar een toekomst zonder nieuwe hiv infecties.

Het doel van AIDS 2018 is het promoten van op wetenschappelijk-bewijs gefundeerde hiv-bestrijdingsstrategieën waarbij mensenrechten centraal staan en die zijn afgestemd op de behoeften van kwetsbare groepen, waaronder mensen die met hiv leven, ontheemde bevolkingsgroepen, mannen die seks hebben met mannen, mensen die drugs gebruiken, sekswerkers, transgenders, vrouwen, meisjes en jongvolwassenen. AIDS 2018 streeft naar een landgrensoverschrijdende samenwerking in de bestrijding van hiv en aids.

Tijdens AIDS 2018 zullen belangrijke ontwikkelingen uit hiv-preventie onderzoek worden gepresenteerd, waaronder: recent onderzoek naar vaccines en andere preventiemiddelen; nieuwe bevindingen rondom pre-exposure prophylaxis (PrEP) en andere bewezen interventies; en innovatieve strategieën voor belangrijke bevolkingsgroepen zoals adolescenten en jongvolwassenen.
Voor meer informatie over de conferentie, kijk op http://www.aids2018.org. Voor het programma van de gehele conferentie, kijk op http://programme.aids2018.org. Het programma van de Global Village is the vinden op http://programme.aids2018.org/Village/Index.

Recommended Posts