Advies Gezondheidsraad: PrEP is essentieel onderdeel van hiv-preventie

Op dinsdag 27 maart 2018 heeft de Gezondheidsraad haar advies uitgebracht over het preventief gebruik van hiv-remmers (PrEP). PrEP is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. Als onderdeel van het H-TEAM heeft GGD Amsterdam sinds 2015 PrEP beschikbaar gesteld aan 376 mensen in het kader van een onderzoek, het Amsterdam PrEP project (AMPrEP). De eerste bevindingen van het AMPrEP project hebben bijgedragen aan het advies van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad geeft aan dat PrEP effectieve bescherming biedt tegen een hiv-infectie mits het middel trouw wordt ingenomen. De Gezondheidsraad verwacht dat het aantal nieuwe hiv-infecties omlaag gebracht kan worden wanneer PrEP verstrekt wordt aan de groep die het grootste risico loopt. Het advies van de Gezondheidsraad luidt als volgt (samenvatting): “De commissie adviseert PrEP te verstrekken aan hoogrisico-MSM en daarbij goede medische begeleiding te organiseren. Dit laatste is urgent, omdat de recente prijsdalingen ertoe kunnen leiden dat mensen zonder goede medische begeleiding het middel gaan gebruiken. Verder adviseert zij het langetermijneffect van PrEP zorgvuldig te monitoren en na vijf jaar te bezien of PrEP-verstrekking voortgezet moet worden.”

Het uitgebreide advies is te vinden op de website van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad heeft ook een filmpje gemaakt waarin de werking van PrEP en het advies van de gezondheidsraad wordt uitgelegd.

Recente berichten