Sneller en vaker testen

Actief testen op hiv, is het op meer routinematige wijze actief aanbieden van een hiv-test door huisartsen en specialisten. Het herkennen van zogenoemde indicatorziekten is hierbij van groot belang.

Snellere herkenning van de vroege symptomen van hiv zorgt ervoor dat er eerder met een behandeling kan worden gestart. Tijdige behandeling voorkomt afbraak van het immuunsysteem en geeft mensen met hiv een uitstekende levensverwachting; als je er op tijd bij bent, leef je net zo lang als iemand zonder hiv. Bovendien wordt door de behandeling met effectieve hiv-remmers de kans op overdracht van infecties drastisch geminimaliseerd of zelfs geëlimineerd.

Lees meer

Het H-TEAM promoot testen door het verhogen van het bewustzijn ten aanzien van (vroege) symptomen en van het belang van tijdig testen onder professionals en onder specifieke doelgroepen. Dit alles met als doel:

 • Meer testen op hiv en een toename van het percentage mensen dat zich bewust is van zijn hiv-status
 • Eerder in staat zijn om vroege hiv-diagnoses te stellen

Dit doen wij door ons zowel te richten op hiv-testen die aangeboden worden door de professional (provider initiated testing) als testen op initiatief van en door het individu zelf (client initiated testing).

sneltesten
waarom-w

Waarom?

Er zijn in Nederland ongeveer 1000 nieuw hiv-diagnoses per jaar. 44% van de mensen met hiv komt in een te laat stadium in het ziekenhuis voor behandeling.  Het is juist van belang dat hiv vroeg wordt opgespoord en dat er tijdig met een behandeling kan worden gestart.

Lees meer

 

Dit levert niet alleen gezondheidswinst op voor het individu, maar vermindert ook drastisch de transmissie naar seksuele partners.

Van alle hiv-diagnoses wordt ongeveer een derde in de huisartspraktijk gediagnosticeerd, een derde bij de GGD-soa-polikliniek en nog eens een derde in ziekenhuizen. Van alle soa-consulten in Nederland vindt naar schatting 50-70% plaats in de huisartspraktijk. Huisartsen spelen dus een belangrijke rol als het gaat om het diagnosticeren van hiv-infecties in Nederland. Echter uit recente studies blijkt dat vele momenten waarop een hiv-test aangeboden had kunnen worden, door huisartsen onvoldoende worden gezien en/of benut. Er zijn nog talrijke barrières bij patiënten én hulpverleners, zoals angst, stigma, beperkte risicoschatting/risicoperceptie en onwetendheid over de nieuwe mogelijkheden in behandeling en preventie van hiv. Ook testen bij ‘indicatorziekten’ is nog niet standaard bij zowel huisartsen als specialisten.

aanpakken-w

Aanpak

Het H-TEAM stimuleert actiever opsporen van hiv-infecties en stimuleert gemeenschappen zelf om het belang van testen vanuit de eigen gemeenschap aan te kaarten. We organiseren zogenoemde Diagnostische Toets Overleggen (DTOs) voor Amsterdamse huisartsen.

Lees meer

Dit zijn nascholingsbijeenkomsten voor huisartsgroepen. Door het aanbieden van spiegelinformatie nemen huisartsen hun aanvraaggedrag rondom soa en hiv onder de loep en maken een praktijkverbeterplan. Huisartsen die een DTO hebben gevolgd zijn erg positief over deze vorm van nascholing. Met de testaanvraag data brengt het H-TEAM trendgegevens in kaart.
In 2017 werken we in samenwerking met GGD Amsterdam aan het intensiveren van partnerwaarschuwing bij (acute) hiv. Dit jaar zetten we meer in op testen voor, door en in de gemeenschap. Hierbij maken we voornamelijk gebruik van een hiv-sneltest, bij voorkeur gecombineerd met andere gezondheidstesten. In 2017 zetten we actief in op het testen op indicatorziekten door specialisten.
We organiseren jaarlijks een hiv-testweek. Gedurende een week is het voor iedereen in Amsterdam die geïnteresseerd is in een hiv-test, het mogelijk zich gratis en anoniem te laten testen met behulp van een hiv-sneltest

resultaat-w

Resultaten

Tot nu toe heeft ongeveer 1/5 van alle Amsterdamse huisartsen  deelgenomen aan de DTOs. Deze DTOs zijn positief ontvangen. Het aantal DTOs neemt de komende jaren toe en op basis van deze interventie verwachten we een verbetering te zien in het testgedrag van huisartsen.

Lees meer

In 2015 en 2016 heeft een hiv-testweek plaatsgevonden, op diverse locaties in Amsterdam; in de huisartspraktijk, bij de GGD-soa-polikliniek, bij ziekenhuizen en op outreach locaties. Ook in 2017 organiseren we een hiv-testweek, waarbij bewustwording ten aanzien van hiv-testen het hoofddoel zal zijn.

News

Team

 • Dr. J.J. van der Helm
  Dr. J.J. van der Helm

  Lid
  GGD

 • Dhr. Adrie Heijnen
  Dhr. Adrie Heijnen

  Lid
  SCA

 • Eva Meddens
  Eva Meddens

  Project coördinator
  Soa Aids Nederland

 • Freke Zuure
  Freke Zuure

  Lid
  GGD

 • Godelieve de Bree
  Godelieve de Bree

  Voorzitter
  AMC/AIGHD

 • Kees Brinkman
  Kees Brinkman

  Lid
  OLVG

 • Wim Zuilhof
  Wim Zuilhof

  Lid
  Soa Aids Nederland

 • Jan van Bergen
  Jan van Bergen

  Projectleider
  Soa Aids Nederland/AMC/Huisartsenpraktijk

 • Dr. A. Hogewoning
  Dr. A. Hogewoning

  Lid
  GGD /AMC

 • Godelieve de Bree
  Godelieve de Bree

  Lid
  AMC/AIGHD

 • Suzanne Geerlings
  Suzanne Geerlings

  Lid
  AMC