Onderzoek naar “post treatment control”

Nieuwe studies tonen aan dat wanneer mensen in een heel vroeg stadium van een hiv-infectie worden behandeld (tijdens de acute-infectiefase), bij sommigen van hen het virus onder controle blijft, zelfs nadat behandeling is gestopt.
onderzoek

Wat wordt onderzocht?

Nieuwe studies tonen aan dat wanneer mensen in een heel vroeg stadium van een hiv-infectie worden behandeld (tijdens de acute-infectiefase), bij sommigen van hen het virus onder controle blijft, zelfs nadat behandeling is gestopt. Dit wordt “post-treatment control” genoemd. Het H-TEAM doet met de NOVA-studie onderzoek naar het effect van deze zeer vroege behandeling op de eigenschappen van het afweersysteem en het virus. Inzicht hierin ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe behandelstrategieën die er toe kunnen leiden dat mensen met een hiv-infectie niet meer langdurig hiv-remmers hoeven te gebruiken en zonder deze hiv-remmers zelf het virus kunnen onderdrukken. Het H-TEAM werkt voor dit onderzoek samen met ziekenhuizen uit het hele land.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het bestuderen van het effect van het zo snel mogelijk na het stellen van de diagnose (tijdens de acute infectiefase), starten met behandeling met hiv-remmers op de hoeveelheid virus in lichaamscellen in bloed, lymfeklieren, darm en centraal zenuwstelsel (het HIV “reservoir”) en de algehele immuunrespons tegen het virus. Hieruit kunnen aanknopingspunten voor nieuwe behandelmethoden voortkomen die zouden kunnen betekenen dat mensen met hiv niet meer dagelijks hiv-remmers hoeven te slikken.

waarom-w

Waarom doen we dit onderzoek?

De huidige beschikbare behandeling met hiv-remmers kan de vermenigvuldiging van het virus onderdrukken en dit leidt tot gedeeltelijk herstel van het afweersysteem. Wanneer eenmaal gestart is met de behandeling moet deze levenslang worden volgehouden, want als de behandeling gestopt zou worden komt het virus snel weer terug.

Lees meer

Levenslange behandeling met hiv-remmers kan problemen met zich mee brengen zoals bijwerkingen, hoge kosten, stigma en beperkte beschikbaarheid van hiv-remmers (in derde wereldlanden). Daarom is het belangrijk onderzoek te doen naar nieuwe behandelingen die ervoor zouden kunnen zorgen dat patiënten zonder hiv-remmers het virus onderdrukken. Het bereiken van zo’n situatie wordt “post-treatment control” genoemd.
Op dit moment begrijpen we nog niet goed welke factoren leiden tot “post treatment control” en kunnen we nog niet goed voorspellen welke patiënten in de toekomst het meeste baat hebben bij zo’n behandeling. Het H-TEAM onderzoekt dit met de NOVA-studie en onderzoekt en welke onderdelen van het afweersysteem hier van belang voor zijn bij patiënten die starten met behandeling tijdens de acute fase van infectie.

aanpakken-w

Hoe wordt het onderzoek gedaan?

Het onderzoek richt zich op mensen met hiv in de acute infectie-fase. Dat is de fase in de eerste weken na infectie. Herkenning van een acute hiv-infectie is van groot belang omdat recente studies laten zien dat start van behandeling met hiv-remmers in deze fase op de lange termijn de gezondheidsprognose van patiënten verbetert.

Lees meer

. Daarnaast is de kans op overdracht van het virus in deze eerste periode heel erg groot, omdat onder andere de hoeveelheid virus in het bloed in deze periode zeer groot is. Om zeer snelle diagnostiek, verwijzing, behandeling en deelname aan het onderzoek mogelijk te maken, is het H-TEAM in augustus 2015 gestart met een nieuw snel acute hiv diagnostisch loket op de GGD en bij de DC klinieken. Informatie over symptomen van een acute hiv-infectie wordt gegeven op de website www.hebikhiv.nl. Als mensen zelf of via de website symptomen herkennen van een acute hiv-infectie, of als bijvoorbeeld de huisarts denkt aan een acute hiv-infectie, dan kunnen mensen zich melden bij het acute hiv-loket op de GGD of DC klinieken. Zij worden dan dezelfde dag getest met een combinatie van standaard hiv-test in combinatie met een hele snelle gevoelige RNA test. Als er inderdaad sprake is van een acute hiv-infectie wordt de patiënt aangeboden nog dezelfde dag te starten met behandeling in een van de Amsterdamse behandelcentra. Vervolgens wordt hen ook gevraagd deel te nemen aan de NOVA-studie waarna ze worden opgenomen in het onderzoek.

resultaat-w

Resultaat van het onderzoek:

De NOVA-studie is gestart in augustus 2015 en op dit moment (medio 2017) zitten er bijna 60 patiënten in het onderzoek. Tot nu toe (februari 2017) zijn er ongeveer 250 mensen getest en zijn 17 acute (en 2 chronische) hiv-infecties gediagnostiseerd.

Lees meer

Deze patiënten zijn bijna allemaal dezelfde dag begonnen met hiv-behandeling en bij het overgrote deel van hen is na 2 maanden de hoeveelheid virus in het bloed onmeetbaar laag. We verwachten de eerste resultaten van het onderzoek onder deze groep in de komende jaren.

Team

 • Annelies Verbon
  Annelies Verbon

  Lid
  ErasmusMC

 • Casper Rokx
  Casper Rokx

  Lid
  ErasmusMC

 • Charles Boucher
  Charles Boucher

  Lid
  ErasmusMC

 • Jan Prins
  Jan Prins

  Lid
  AMC

 • Peter Reiss
  Peter Reiss

  Lid
  Stichting HIV Monitoring/AIGHD/AMC

 • Godelieve de Bree
  Godelieve de Bree

  Projectleider
  AMC/AIGHD