Pijlers van het H-TEAM

Het H-TEAM bestaat uit vijf pijlers, die door de unieke combinatie van gerichte samenwerking en gefocuste interventies het aantal nieuwe hiv-infecties drastisch omlaag kunnen brengen.Per H-TEAM pijler werkt een team, bestaande uit experts van de verschillende partner organisaties, zelfstandig aan de ontwikkeling en implementatie van innovatieve projecten om de doelstellingen van de betreffende pijler te bereiken.

De GGD Amsterdam onderzoekt de toepasbaarheid van PrEP
Door snellere herkenning van de vroege symptomen van hiv..
Hiv-infecties worden vrijwel uitsluitend overgedragen via mensen ..
Het H-TEAM onderzocht de motivaties van mensen met hiv en hiv-behandelaren ..
Met de Nederlandse Cohort Studie naar Acute HIV infectie (NOVA studie) ..