Risicoseks Gehad? Laat Je Testen Op Hiv!

Het H-TEAM maakt mannen die seks hebben met mannen (MSM) bewust van het belang van snel testen op hiv nadat zij risico hebben gelopen en snelle behandeling wanneer een hiv-infectie is gevonden.

 

Ook maken we MSM alert op de symptomen die kunnen wijzen op een acute hiv-infectie. Dit doen we door middel van bewustwordingscampagnes.
Om acute infecties direct te kunnen aantonen – en vervolgens behandeling te kunnen starten in deze cruciale fase van het infectieverloop – gebruikt het H-TEAM een speciaal apparaat. Met dit test-apparaat kan hiv vroeger worden gevonden dan via de standaard combinatietesten. Via een versneld traject kunnen mannen na een positieve uitslag direct terecht bij een hiv-behandelaar in Amsterdam.

bewustwording

Doel bewustwording en behandeling:

waarom-w

Waarom

Om de hiv-epidemie in Amsterdam een halt toe te roepen, is het belangrijk dat mensen op tijd weten dat ze hiv-positief zijn en zich hiervoor laten behandelen. Dat is beter voor de eigen gezondheid, maar voorkomt ook verdere overdracht.

Lees meer

Snelle behandeling leidt dus tot minder nieuwe hiv-infecties en een gezonder leven voor mensen met hiv. Zo’n 70 procent van de hiv-infecties in Nederland vindt plaats onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Het H-TEAM richt zich met deze activiteiten daarom op deze groep.

aanpakken

Hoe

Via een communicatiecampagne heeft het H-TEAM mannen die seks hebben met mannen (MSM) bewust gemaakt van de symptomen van een acute hiv-infectie. Hiervoor is de site Hebikhiv.nl is gebouwd. Ook kunnen mannen hier de Symptomencheck invullen.

Lees meer

Deze check maakt bewust van het eigen risicogedrag en van de symptomen waar je last van kunt hebben tijdens de acute fase van een hiv-infectie. Blijkt uit de Symptomencheck dat iemand mogelijk een acute hiv-infectie heeft, dan wordt hij doorverwezen naar de GGD Amsterdam. Hier is een speciale procedure ingericht waarbij iemand die vermoedelijk een acute hiv-infectie heeft, direct terecht kan voor een test met een speciaal apparaat, waarmee hiv al in een heel vroeg stadium kan worden opgespoord. Wanneer inderdaad hiv wordt gevonden bij iemand, kan hij via een versnelde procedure direct door naar een hiv-behandelaar in Amsterdam.
Een tweede campagne richt zich op het belang van snelle behandeling van hiv en het snel laten testen nadat risico is gelopen op hiv. Met deze campagne richten we ons in het bijzonder op groepen die het meest risico lopen op een hiv-infectie. De campagne neemt angsten voor de uitslag van een test weg, door te laten zien dat hiv maar een zeer beperkte invloed heeft op de rest van je (seks)leven.

resultaat-w

Resultaten

Inmiddels zijn er X mannen getest via de versnelde methode. Bij X van hen is een acute hiv-infectie gevonden. Behalve opsporing van hiv-infecties is ook de kennis over symptomen van acute hiv-infecties belangrijk.

Lees meer

De website Hebikhiv.nl is door meer dan 150.000 mensen bezocht. Maar liefst 100.000 van hen vulden de Symptomencheck in, waardoor zij zijn gestimuleerd na te denken over hun eigen seksuele risicogedrag en alert zijn gemaakt op mogelijk symptomen.
Door MSM bewust te maken van de voordelen van snel testen en snel behandelen en tegelijkertijd angst weg te nemen voor de uitslag, willen we mannen bereiken die zich nooit of al lang niet meer hebben laten testen. Zo willen we meer ‘verborgen’ hiv-infecties opsporen en meer mensen met hiv onder behandeling krijgen. Dit draagt bij aan een einde aan nieuwe hiv-infecties onder MSM in Amsterdam.

Nieuws

Team

 • Arjan van Bijnen
  Arjan van Bijnen

  Lid
  Soa Aids Nederland

 • Fred Verdult
  Fred Verdult

  Lid
  Hiv Vereniging Nederland

 • Dr. U. Davidovich
  Dr. U. Davidovich

  Projectleider
  GGD

 • Godelieve de Bree
  Godelieve de Bree

  Lid
  AMC/AIGHD

 • Wim Zuilhof
  Wim Zuilhof

  Projectleider
  Soa Aids Nederland

 Contact

AMPrEP- team
amprep@ggd.amsterdam.nl

Lees meer over PrEP en AMPrEP/Read more about PrEP:

trialregister – mantotman – men.prepfacts (ENG) –
hteam – prepnu – soaaids